facebook

Aktualności

16-01-2013

Poszukiwany koordynator projektu POKL – ZS Latoszyn

W związku z realizacją projektu „My się uczyć nie boimy!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, złożonego w konkursie nr 32/POKL/9.1.2./2012 Priorytet IX Działanie nr 9.1 Poddziałanie nr 9.1.2 w Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie - który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zespół Szkół w Latoszynie poszukuje osoby na stanowisko

Koordynator Projektu

z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenie od 01.08.2013 r. - 31.07.2014 r.

Miejsce pracy: Zespół Szkół w Latoszynie, Latoszyn 23 39-200 Dębica

Wymagania podstawowe/obowiązkowe:

 • doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości min. 200 tys. zł;
 • staż pracy powyżej 5 lat;
 • nieprzekroczony limit przepracowanych 240 godzin miesięcznie (łącznie z niniejszym projektem w okresie jego realizacji - średnio 20 godzin na miesiąc) w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013;
 • dyspozycyjność w dni tygodnia i weekendy - w ramach równościowego zarządzania istnieje możliwość wykonywania obowiązków służbowych na zasadzie elastycznych godziny pracy;

Wymagania pożądane/dodatkowe:

 • znajomość zagadnień lub certyfikat ze szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • wykształcenie wyższe;
 • biegła obsługa pakietu MS Office;
 • odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie;
 • asertywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zadania:

 1. Nadzór merytoryczny nad całością projektu;
 2. Koordynacja płynnej realizacji projektu zgodnie z jego założeniami;
 3. Reprezentowanie projektu w bieżących kontaktach z Instytucją Pośredniczącą, beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami projektu) i zleceniobiorcami;
 4. Ścisła współpraca z Zarządem i zespołem projektu;
 5. Koordynacja zespołu z w zakresie realizacji zadań projektu;
 6. Tworzenie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi POKL;
 7. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych i współtworzenie sprawozdań finansowych z realizacji projektu;
 8. Kontrola jakości zadań pod kątem ich realizacji oraz osiągnięcia założonych rezultatów/wskaźników projektu;
 9. Wsparcie organizacyjno – merytoryczne pracowników zespołu;
 10. Regularna sprawozdawczość etapów realizacji projektu przed zespołem;

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy, które spełniają wymagania podstawowe/obowiązkowe prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by