facebook

Aktualności

15-02-2013

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Dotacje na Innowacje                                         Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica” dofinansowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-18-019/12-00)

 

Gmina  Dębica dnia 23.11.2012 roku  podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Dębica poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego dla 35 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, spełniających następujące kryteria:

a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

c) dzieci i młodzież ucząca się w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów szkolnych/socjalnych,

d) osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Warunkiem obowiązkowym dla wszystkich stały lub czasowy meldunek na terenie Gminy Dębica oraz nieposiadanie Internetu w gospodarstwie domowym.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

18 luty 2013 do 08 marca 2013 roku

w Urzędzie Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica – Sekretariat (pokój nr 13)

więcej informacji  pod numerem telefonu 14 680 33 33

 

Zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej

Dnia 26.04.2013 roku. zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej, która oceniała Formularze Zgłoszeniowe. Od tego czasu sukcesywnie rozsyłane są decyzje. Niezależnie od wyniku, każda osoba która złożyła wniosek otrzyma pismo. Decyzje wysyłane są listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Prosimy o cierpliwość.

W przypadku zmiany danych kontaktowych osób, które złożyły wniosek, w szczególności zmiany adresu, prosimy o pisemną informację przesłaną na adres Biura Projektu.

 

Ogłoszenie przetargu

Informujemy, że dnia 16.05.2013 roku został ogłoszony przetarg na wykonawcę projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica". Szczegółowe informacje na stronach Biura Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert

Dnia 27 maja 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica". Wpłynęło 3 oferty. Trwa ich weryfikacja.

 

Szkolenie z obsługi sprzętu komputerowego

W dniach od 1 do 2 lipca w Zespole Szkół w Pustyni odbyło się szkolenie dla Beneficjentów uczestniczących w ramach Projektu. Szkolenie miało za zadanie podniesienie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz Internetu.

 

Uroczyste podpisanie umowy

W dniu 9 lipca odbyło się uroczyste podpisanie Umowy użyczenia na sprzęt komputerowy między Gminą Dębica a Beneficjentami uczestniczącymi w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica", które zorganizowano na sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Projekt pn." Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica" ma na celu dostarczenie 35 rodzinom bezpłatnie sprzętu komputerowego wraz w dostępem do Internetu. Beneficjenci zostali wcześniej przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i Internetu.

 

Poniżej znajduje się prezentacja, która została przestawiona podczas spotkania.

 

Dostarczenie sprzętu komputerowego

W dnia od 9 do 10 lipca został rozwieziony sprzęt komputerowy dla Beneficjentów uczestniczących w projekcie.

Poniżej znajdują się zdjęcia.

 

100% dofinansowania

W dniu 18 lipca między Gmina  Dębica a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie podpisano umowę o dofinansowanie 100 % projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 426 875,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków unii europejskiej: 362 843,75 PLN

Kwota dofinansowanie z publicznych środków krajowych: 64 031,25 PLN

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej osobiście w Biurze  Projektu na ul. Stefana Batorego 13 pokój nr 27  w Urzędzie Gminy w Dębicy lub listownie wysyłając na adres Urząd Gminy w Dębicy, Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica", ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica.

Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.

Prosimy o nie przesyłanie takich informacji mailem lub faksem.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

Zaświadczenie

Prezentacja

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by