facebook

Aktualności

20-10-2015

Nowe możliwości finansowania dla przedsiębiorców z Gminy Dębica

22 czerwca w Gminie Dębica ruszył Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Dębica sp. z o.o., w którym osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki pochodzące ze środków  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W ofercie RARR znajdują się obecnie trzy produkty pożyczkowe:

- pożyczka ze środkówRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Podkarpaciu,

- pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób

- pożyczka dla nowopowstających firm ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły oferty pożyczkowej RARR S.A.:

Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości do 50 tys. zł, a oprocentowanie wynosi tylko 2 proc. w stosunku rocznym. Okres spłaty to 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych nawet przez 12 miesięcy. Osoby zainteresowane pożyczką mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych 30-godzinnych szkoleń z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz indywidualnych spotkań doradczych.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw kierowana jest pożyczka w kwocie od 20 - 120 tys. zł. Okres spłaty wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych w województwie podkarpackim. Udzielane pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, której sposób obliczania określa Komisja  Europejska. W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają dobrą zdolność kredytową i dobry poziom zabezpieczeń oprocentowanie wynosi obecnie  2,76 proc. w skali roku. Ponadto jednorazowo, pobierana jest prowizja wynosząca 3 proc. od całości pożyczonej kwoty. 

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kierowana jest pożyczka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. ,,Fundusz Pożyczkowy MŚP RARR/RPO” , w kwocie od 20 – 500 tys. zł., a okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 60 miesięcy. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych dla MŚP z terenu województwa podkarpackiego jak np.: zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów o charakterze/ przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym; zakup środków trwałych, wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę, środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia; zakup wartości niematerialnych i prawnych. Oprocentowanie wynosi obecnie od 2,76 proc. w skali roku.

22 czerwca na Podkarpaciu rozpoczęło działalność łącznie 5 Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” w miejscowościach: Gmina Dębica, Nisko, Nowa Sarzyna, Przemyśl oraz Tryńcza.  Województwo podkarpackie jest drugim, po województwie mazowieckim, w którym aktywnie funkcjonują Lokalne Fundusze Pożyczkowe w ramach Programu „Samorządowa Polska”.

Zadaniem lokalnych funduszy pożyczkowych jest stałe zasilaniemikro, małych i średnich przedsiębiorców, w niezbędny kapitał na założenie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorcy szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punkcie Informacyjnym: pokój nr 17 (Sekretariat) na I piętrze w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00 oraz wtorek-piątek 7.30-15.30. Kontakt:

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by