facebook

Aktualności

09-03-2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Dębica

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, Wójt Gminy Dębica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 24 marca 2017 r.w następujących formach:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@ugdebica.pl wpisując w tytule „Fiszkaprojektowa – rewitalizacja”,

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana  Batorego 13, 39-200 Dębica, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

c)      bezpośrednio do pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Dębica.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Dębica

Stanisław Rokosz

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by