facebook

Aktualności

09-03-2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Dębica na lata 2016-2024

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXVII/286/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębica.

 

Wójt Gminy Dębica

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dębica Uchwały Nr XXIX/313/2017
z dnia 06.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzeniaGminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024

 

 

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXVII/286/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 31 stycznia 2017 r. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ugdebica.pl oraz na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w gminie Dębica rewitalizacjagminydebica.pl. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.ugdebica.pl, w zakładce „Rewitalizacja Gminy Dębica”, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ugdebica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica.

 

 

Z poważaniem,

Stanisław Rokosz

Wójt Gminy Dębica

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębica

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by