facebook

Aktualności

16-03-2017

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.

można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

  1. Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
  2. Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
  3. Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,
  4. Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF),

Dla kogo pomoc?

 

Dla producenta mleka lub świń, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

W związku z tym że Województwo Podkarpackie nie jest strefą objętą restrykcjami z tytułu afrykańskiego pomoru świń (ASF) wsparcie na Podkarpaciu dotyczy tylko: „Pomocy dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego" oraz „Pomocy dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych".

 

Stawki pomocy kształtują się następująco:

  • refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja,
  • refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 zł do 350 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura hodowlanego.

Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego i świń hodowlanych, producenci będą mogli składać do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do Oddziału Terenowego ARR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w pomocy dla producentów można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie pod nr tel. 17 864 20 27 - 28.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by