facebook

Aktualności

17-03-2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Dębica

Wójt Gminy Dębica zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024, które odbędą się w dniu 24 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej  Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

  • godz. 13:00 – warsztaty dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (Pustków-Osiedle);
  • godz. 15:00 – warsztaty dla potencjalnych Partnerów rewitalizacji;       

Podczas spotkań przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań dążących do wyprowadzenia wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego. Przedstawione zostaną możliwe źródła finansowania działań rewitalizacyjnych oraz zasady partnerstwa w rewitalizacji.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Ponadto od godziny 9:00 rozpocznie się spacer badawczy po obszarze rewitalizacji, podczas którego mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc, które wymagają działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się od budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu).

 

 

Stanisław Rokosz

Wójt Gminy Dębica

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Dębica

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by