facebook

Aktualności

11-04-2017

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dębica

11 kwietnia 2017 r w Urzędzie Gminy Dębica miało miejsce uroczyste podpisanie umów na zadanie pt. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dębica”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało podzielone na pięć części:

 

Część I – Docieplenie Budynku B przy Zespole Szkół w Głobikowej. Wykonanie robót budowlanych polegających na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych na budynku (budynek o wysokości do kalenicy 7,85 m),

- dociepleniu stropu nad parterem wraz z wykonaniem podłogi na legarach,

- wymianie drzwi zewnętrznych,

- dociepleniu i hydroizolacji ścian fundamentowych wraz z odbojem z kostki brukowej,

- wymianie opraw oświetleniowych na LEDowe.

 

Koszt: 114 705,72 zł brutto

Termin zakończenia prac: 22 września 2017 r.

Wykonawca: Dominik Tarczyński  Firma Usługowo- Budowlana i Handlowa „TAR- BUD”

                                                       

Część II – Docieplenie budynku B przy Zespole Szkół w Stasiówce. Wykonanie robót budowlanych polegających na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych (budynek o wysokości do kalenicy 9,12 m),

- dociepleniu stropu nad parterem wraz z wykonaniem podłogi na legarach,

- częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- dociepleniu i hydroizolacji ścian fundamentowych wraz z odbojem z kostki brukowej,

- wymianie opraw oświetleniowych na LEDowe.

 

Koszt: 131 514,43 zł brutto

Termin zakończenia prac: 22 września 2017 r.

Wykonawca: Dominik Tarczyński  Firma Usługowo- Budowlana i Handlowa „TAR- BUD”

 

Część III – Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją c.o. i c.w.u. , opraw oświetleniowych oraz docieplenia i hydroizolacji  fundamentów  w budynku Remizy OSP w Pustkowie – Strachowie. Wykonanie robót budowlanych polegających na:

- wymianie opraw oświetleniowych na LEDowe,

- dociepleniu i hydroizolacji ścian fundamentowych wraz z odbojem z kostki brukowej,

- wymianie starego kotła na kocioł kondens. wraz z nową instalacją c.o. i c.w.u.

 

Koszt: 72 078,00 zł brutto

Termin zakończenia prac: 11 września 2017 r.

Wykonawca: Mariusz Kopera Firma Remontowo- Budowlana  „MAR-MAR”

 

Część IV – Docieplenie budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Latoszynie wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania istniejącej kotłowni gazowej. Wykonanie robót budowlanych polegających na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej (budynek o wysokości do kalenicy 9,90 m),

- wymianie stolarki okiennej w Sali gimnastycznej,

- wymianie kotła żeliwnego niskotemperaturowego na kocioł kondensacyjny

 

Koszt: 298 890,00 zł brutto

Termin zakończenia prac: 11 września 2017 r.

Wykonawca: Zakład Budowlany „EURO-BUD”  Zbigniew Godzisz, Tomasz  Godzisz

 

Część V – Docieplenie oraz wymiana źródła ciepła wraz z instalacją c.o. w budynku Remizy OSP w Pustyni. Wykonanie robót budowlanych polegających na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych (budynek o wysokości do kalenicy 8,81 m),

- dociepleniu i hydroizolacji ścian fundamentowych wraz z odbojem z kostki brukowej,

- dociepleniu stropu nad parterem i pierwszym piętrem,

- wykonaniu podłogi na legarach,

- dociepleniu części połaci dachowych,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianie źródła ciepła wraz z instalacją c.o.,

- wymianie opraw oświetleniowych na LEDowe.

 

Koszt: 357 904,43 zł brutto

Termin zakończenia prac: 11 września 2017 r.

Wykonawca: Mariusz Kasprzak   „KAZBUT”

 

Łączna wartość inwestycji to 1 050 000 zł w tym badania potwierdzające jakość wykonania robót i nadzór inwestorski

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by