facebook

Aktualności

03-07-2017

Nagroda dla Wolontariuszy Roku

Wycieczką do Ośrodka Grand Chotowa do Parku Linowego zakończony został projekt pt."Rok 2017, rokiem wolontarystycznej działalności dzieci i młodzieży Gminy Dębica". Głównym celem projektu była promocja wolontariatu wśród uczniów Gminy Dębica, a wycieczka była formą nagrody dla młodych działaczy odznaczonych tytułem "Wolontariusza roku". Do wspólnej zabawy dołączyli również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. 

 Projekt finansowany był w ramach I Otwartego Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Dębicy. Młodzi wolontariusze wzięli również udział w szkoleniu z Panem Michałem Braunem oraz w konferencji  promującej działania aktywizujące dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez działalność wolontarystyczną.

Do 15 lipca utworzona zostanie również baza danych fundacji, stowarzyszeń współpracujących z Gminą Dębica, w której znajdzie się informacja dotycząca zakresu i form wolontariatu. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie "Z Dziećmi Dla Dzieci" działające przy ZS w Nagawczynie. Koordynatorem projektu jest Radna Gminy Dębica Agata Wiater.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by