facebook

Aktualności

13-07-2017

Projekt „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH”

Projekt „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 570 osób, w tym 342 kobiety i 228 mężczyzn w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach lub/i w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych (wg K.C.), pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie A lub B, przy czym minimum 10% grupy będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami (57 osób), co najmniej 20% grupy będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (114 osób) oraz 90% grupy będą to osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (513 osób).

Głównym celem projektu jest nabycie przez Uczestników/Uczestniczki Projektu umiejętności, posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A lub B oraz przygotowanie ich do uzyskania zewnętrznego certyfikatu TELC na poziomie A2 lub B2. Uczestnicy/Uczestniczki poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w różnych sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy.

 

Kursy realizowane będą w wymiarze 240 godzin dydaktycznych:

POZIOM A = (120 godzin dydaktycznych poziom A1 i 120 godzin dydaktycznych poziom A2)

Lub

POZIOM B = (120 godzin dydaktycznych poziom B1 i 120 godzin dydaktycznych poziom B2)

 

Zajęcia organizowane będą od kwietnia 2017 r. do lutego 2018 r. w trybie dziennym, popołudniowym i weekendowym, w zależności od preferencji zakwalifikowanych osób do projektu.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie oraz zostaną skierowani/e na egzamin zewnętrzny na poziomie A2 lub B2, umożliwiający uzyskanie certyfikatu TELC. Egzaminy będą przeprowadzane w okresie marzec – kwiecień 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 998 751,96 zł
Kwota dofinansowania: 1 798 875,96 zł

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.angielskibezbarier.pl

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by