facebook

Aktualności

04-09-2017

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

W dniu 06.09.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy zostanie ponownie uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, gdzie osoby doznające przemocy, osoby uwikłane w przemoc oraz uzależnione z terenu Gminy Dębica, otrzymają wsparcie terapeutyczne.

Pomoc udzielana jest przez Panią mgr Renatę Wojna, pedagoga, psychoterapeutę uzależnień, głównego specjalistę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, kuratora społecznego Sądu Rejonowego w Dębicy Do zadań punktu należy: prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej; udzielanie wsparcia terapeutycznego dla osób doznających przemocy w rodzinie, dla osób uwikłanych w przemoc jak również dla osób stosujących przemoc i  dla osób uzależnionych; poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie; kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych w przemoc domową; interweniowanie w odpowiednich instytucjach i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie woj. Podkarpackiego.

Porady udzielane będą nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (14 6803 335, 14 6803 348) lub osobisty z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w celu ustalenia terminu wizyty.

Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie działał od 06.09.2017 r. do 27.12.2017 r.i będzie czynny w każdą środę w godzinach od 9.15 do 11.30.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy w rodzinie, osobą uwikłaną w przemoc,  osobą stosującą przemoc bądź osobą uzależnioną, jeżeli znajdujesz się trudnej sytuacji, z którą nie zawsze potrafisz samodzielnie sobie poradzić, jeżeli znasz osobę, która wymaga pomocy skontaktuj się z pracownikiem socjalnym (klik), który umówi spotkanie z terapeutą.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by