facebook

Aktualności

05-10-2017

„Aktywne Tablice” w siedmiu szkołach Gminy Dębica

Gmina Dębica jako organ prowadzący placówki oświatowe, znalazła się na liście szkół , które uzyskały wsparcie finansowe na rozwój szkolnej infrastruktury technologicznej. Tablice interaktywne, monitory oraz nowoczesne nagłośnienie trafią do siedmiu Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Dębica w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica”.  Celem dotacji jest zapewnienie placówkom oświatowym niezbędnej infrastruktury technologicznej, stwarzającej podstawę do rozwoju umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Szkoły mogły wnioskować o wsparcie finansowe na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych w wysokości 80% całości zadania. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednej szkoły to 14 000 zł. Pozostałe 20% musi stanowić wkład własny.  Pozyskana kwota dofinansowania w wysokości 98 000 zł trafi do: Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej w Pustyni, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Piątka w Paszczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nagawczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Stasiówce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gumniskach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Podgrodziu.

Dzięki zakupionym w ramach programu pomocom dydaktycznym, uczniowie będą mogli rozwijać postawy przedsiębiorczości, kreatywności, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, co jest najważniejszym celem nowoczesnego modelu nauczania.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by