facebook

Aktualności

06-10-2017

Pogrzeb płk. Zbigniewa Lazarowicza ps. "Bratek"

5 października, we Wrocławiu, odbył się pogrzeb Pułkownika Zbigniewa Lazarowicza żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

Uroczystości pogrzebowe Śp. Zbigniewa Lazarowicza zgromadziły tłum ludzi. Poza honorową asystą wojskową oraz rodziną i przyjaciółmi do kościoła pw. św. Wawrzyńca przybyła delegacja Gminy Dębica w składzie: Władysław Ciebień – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dębica, Zdzisław Siwula – Zastępca Wójta Gminy Dębica, Stanisław Kosowski - Sołtys Braciejowej, Józefa Ćwik – Sołtys Gumnisk oraz Włodzimierz Jaźwiński Dyrektor ZS w Gumniskach wraz z Pocztem Sztandarowym. W Eucharystii uczestniczyli także wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz marszałek senior Kornel Morawiecki. Przed mszą  odczytano decyzję ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który awansował pośmiertnie zmarłego bohatera ze stopnia majora do stopnia pułkownika.

Zbigniew Lazorowicz zmarł 29 września  o godzinie 18:26. Urodzony 27 września 1925 roku w Jaśle. Syn Adama i Jadwigi z d. Ojak. Do wybuchu wojny uczęszczał do gimnazjum w Krakowie. Podczas okupacji został zaangażowany w działalność konspiracyjną przez swojego Ojca – Adama Lazarowicza, komendanta Obwodu ZWZ-AK Dębica. Działał pod pseudonimem „Bratek”. Uczestniczył w kompletach tajnego nauczania „Kuźnica”. Egzamin maturalny zdał w 1943 roku w Sędziszowie Małopolskim. Ukończył także konspiracyjny kurs podchorążych w Gumniskach. Objął funkcję dowódcy plutonu Gumniska – Braciejowa. Ochraniał Komendę Obwodu AK Dębica i leśne magazyny broni zrzutowej. Na czele plutonu Gumniska brał udział w akcji „Burza”, w tym m.in. w bitwie z Niemcami na Kałużówce 23-24 sierpnia 1944 roku.

Od stycznia 1945 z powodu działalności swojego Ojca – Adama Lazarowicza „Klamry”, musiał ukrywać się przed UB. Wykonywał funkcję łącznika między Adamem Lazarowiczem i działaczami konspiracji DSZ-WiN, przebywającymi w różnych regionach Polski (Rzeszów, Wrocław, Zabrze, Kraków, Zakopane).

Został aresztowany przez UB 12 grudnia 1947 roku we Wrocławiu. 5 grudnia został skonfrontowany przed WUBP we Wrocławiu z Adamem Lazarowiczem. 18 grudnia został przewieziony do MBP w Warszawie. Zwolniony pod koniec grudnia 1947 roku. Powrócił do Wrocławia. Od 1948 roku pracował w przedsiębiorstwach budowlanych.

W 1952 roku zawarł związek małżeński z Haliną z d. Radzikową. Miał czworo dzieci. Syn Romuald, działacz „Solidarności Walczącej” był redaktorem pism podziemnych oraz bliskim współpracownikiem szefa „SW” Kornela Morawieckiego.

Zbigniew Lazarowicz w latach 80. zaangażował się w działalność w „Solidarności”. Został internowany w stanie wojennym razem z synem. W 1989 roku współtworzył ogólnopolskie struktury Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był także członkiem założycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz członkiem pierwszego Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie. Corocznie uczestniczył w zjazdach koleżeńskich i uroczystościach rocznicowych zainicjowanych przez środowisko Armii Krajowej w Gumniskach oraz na Kałużówce. Opublikował wspomnienia z okresu okupacji pt. „Klamra – mój Ojciec” oraz wiele artykułów publicystycznych i wspomnieniowych. Za działalność wojenną został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W 2016 roku, na wniosek ŚZŻAK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Rada Miejska w Dębicy przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dębicy. Zmarł 29 września 2017 roku, dwa dni po swoich 92. urodzinach.

 

Cześć Jego Pamięci!

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by