facebook

Gmina Przyjazna Inwestorom

GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM – SZANSA DLA CIEBIE

 

Szanowni Państwo !

 

Gmina Dębica z przyjemnością składa ofertę dla inwestorów obejmującą dojrzałe plany, które są w trakcie wdrażania na terenach do zainwestowania na cele produkcyjno – usługowe i rekreację. Ponadto Gmina Dębica działając na rzecz przedsiębiorców została zakwalifikowana do udziału w pilotażowym programie „Samorządowa Polska”, którego celem jest zapewnienie dostępności inwestorom do środków finansowych.

Tereny te posiadają dogodny dojazd do głównych dróg (m.in. autostrady A4, drogi krajowej nr 94 i wojewódzkiej Dębica – Mielec), magistrali kolejowej E – 30 Zgorzelec – Medyka. Wyposażone są w sieci uzbrojenia terenu tj. energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, kanalizację.

Z chwilą zainteresowania, dla wszystkich chętnych, którzy nabędą te tereny, istnieje możliwość zwolnień z podatku od nieruchomości, jak również pomoc w zakresie administracyjnym.

Zapraszamy inwestorów, którzy w Gminie Dębica znajdą atrakcyjne tereny pod inwestycję i zapewniamy dobrą współpracę z samorządem lokalnym.

Współpracujemy aktywnie z istniejącymi podmiotami, które znajdują się na terenie Gminy Dębica. W ramach pomocy i dążenia do rozwoju firm wykonaliśmy m.in. następujące zadania:

 • budowa drogi przemysłowej dla firm:  „Arkus&Romet group” Sp. z o.o. i „Trans-Południe” Sp. z o.o.  w Podgrodziu
 • zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod inwestycje dla firm: „OLIMP-Laboratories Sp. z o.o.”  w Pustyni i Zawadzie, „Trans-Południe” Sp. z o.o.  i „Arkus&Romet group” Sp. z o.o. , „Śnieżka S.A.” i „Zakład Drzewny TB Sp. z o.o.” w Pustkowie, „Śnieżka S.A.”  i „Pater Sp. z o.o.”  w Brzeźnicy,

- ponadto pomoc w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynków wielkogabarytowych:

 • „Omega Silesia” Sp. z o.o w Podgrodziu
 • „Hand-Bud” Sp.z o.o. w Brzeźnicy (budynek po byłym Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych).

Tworzenie Podstrefy Ekonomicznej SSE EURO-PARK MIELEC

 

1. Dla istniejących podmiotów:

 • Kronospan: Pustków-Osiedle – utworzenie podstrefy na tym terenie pozwoliło na rozwój i zwiększenie zatrudnienia od 50 do 250 osób.
 • LERG: Pustków-Osiedle – w trakcie tworzenia podstrefy.

2. Tworzenie Podstref Ekonomicznych na Mieniu Komunalnym Gminy Dębica i terenach Agencji Nieruchomości Rolnych:

 • PUSTKÓW-STRACHÓW - Specjalna Podstrefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014r. - Dziennik Ustaw poz. 390). Ogólna powierzchnia terenu wynosi 22,96 ha.
 • ZAWADA – Specjalna Podstrefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r.- Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2240). Ogólna powierzchnia terenu wynosi 35,92 ha.

 

Gmina Dębica wyznaczyła i uzbroiła następujące tereny pod inwestycje:

 • Pustków Strachów, Zawada- tereny inwestycyjne Gminy Dębica zakwalifikowane do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 • Latoszyn-Łazienki- budowa kompleksu hotelowo- uzdrowiskowego.
 • Dom pomocy Społecznej wraz z kliniką w Kochanówce.
 • Stobierna-stok narciarski- tereny przeznaczone pod rekreację czynną i turystyczną przy istniejącym wyciągu narciarskim (orczykowym).
 • Pustków-Zastawie: 33 ha terenu przeznaczonego pod działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną z możliwością zagospodarowania na różnorodną działalność w tym zakresie typu: pola golfowe, korty tenisowe czy boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej w Pustkowie-Osiedlu.

 

Poniżej przedstawiamy ofertę inwestycyjną wraz z dokładnym opisem poszczególnych inwestycji:

 

 

 

 

 

 

OFERTA GMINY DĘBICA DLA INWESTORÓW

Oferta inwestycyjna - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej w Pustkowie-Osiedlu

Oferta inwestycyjna - pobierz

Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by