facebook

Gmina Przyjazna Inwestorom

GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM – SZANSA DLA CIEBIE

 

Szanowni Państwo !

 

Gmina Dębica z przyjemnością składa ofertę dla inwestorów obejmującą dojrzałe plany, które są w trakcie wdrażania na terenach do zainwestowania na cele produkcyjno – usługowe i rekreację. Ponadto Gmina Dębica działając na rzecz przedsiębiorców została zakwalifikowana do udziału w pilotażowym programie „Samorządowa Polska”, którego celem jest zapewnienie dostępności inwestorom do środków finansowych.

Tereny te posiadają dogodny dojazd do głównych dróg (m.in. autostrady A4, drogi krajowej E40 i wojewódzkiej Dębica – Mielec), magistrali kolejowej E – 30 Zgorzelec – Medyka. Wyposażone są w sieci uzbrojenia terenu tj. energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, kanalizację.

Z chwilą zainteresowania, dla wszystkich chętnych, którzy nabędą te tereny, istnieje możliwość zwolnień z podatku od nieruchomości, jak również pomoc w zakresie administracyjnym.

Zapraszamy inwestorów, którzy w Gminie Dębica znajdą atrakcyjne tereny pod inwestycję i zapewniamy dobrą współpracę z samorządem lokalnym.

Współpracujemy aktywnie z istniejącymi podmiotami, które znajdują się na terenie Gminy Dębica. Zarówno w ramach pomocy i dążenia do rozwoju firm wykonaliśmy m.in. następujące zadania:

-  budowa drogi przemysłowej dla firm:  „Arkus&Romet group” Sp. z o.o. i „Trans-Południe” Sp. z o.o.  w Podgrodziu

- zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod inwestycje dla firm: „OLIMP-Laboratories Sp. z o.o.”  w Pustyni i Zawadzie, „Trans-Południe” Sp. z o.o.  i „Arkus&Romet group” Sp. z o.o. , „Śnieżka S.A.” i „Zakład Drzewny TB Sp. z o.o.” w Pustkowie, „Śnieżka S.A.”  i „Pater Sp. z o.o.”  w Brzeźnicy,

- ponadto pomoc w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynków wielkogabarytowych:

 • „Omega Silesia” Sp. z o.o w Podgrodziu
 • „Hand-Bud” Sp.z o.o. w Brzeźnicy (budynek po byłym Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych).

Tworzenie Podstrefy Ekonomicznej SSE EURO-PARK MIELEC

 

1. Dla istniejących podmiotów:

 

 • Kronospan: Pustków-Osiedle – utworzenie podstrefy na tym terenie pozwoliło na rozwój i zwiększenie zatrudnienia od 50 do 250 osób.
 • LERG: Pustków-Osiedle – w trakcie tworzenia podstrefy.

 

2. Tworzenie Podstref Ekonomicznych na Mieniu Komunalnym Gminy Dębica i terenach Agencji Nieruchomości Rolnych:

 

 • PUSTKÓW-STRACHÓW - Specjalna Podstrefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014r. (Dziennik Ustaw poz. 390). Ogólna powierzchnia terenu wynosi 22,96 ha.
 • ZAWADA – w trakcie utworzenia Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (w obecnym czasie opracowywana jest  dokumentacja techniczna na wykonanie dróg wraz z infrastrukturą).

 

Gmina Dębica wyznaczyła i uzbroiła następujące tereny pod inwestycje:

 • Latoszyn-Łazienki (uzdrowisko),
 • Stobierna-stok narciarski + Centrum Edukacji Ekologicznej,
 • Hotel w Pustkowie-Osiedlu przy Kompleksie rekreacyjno-sportowym „OLIMP”,
 • Dom pomocy Społecznej wraz z kliniką w Kochanówce,
 • Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej w Pustkowie-Osiedlu.

 

Poniżej przedstawiamy ofertę inwestycyjną wraz z dokładnym opisem poszczególnych inwestycji:

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA GMINY DĘBICA DLA INWESTORÓW

Oferta inwestycyjna - pobierz
 

  

 

 

 

 

 

OFERTA GMINY DĘBICA OFFER FOR INVESTORS

Oferta inwestycyjna - pobierz 

 

 

Pustków Strachów - SSE EURO-PARK MIELEC

Oferta inwestycyjna - pobierz 

 

 

ZAWADA – PLANOWANY TEREN OBJĘCIEM OBSZAREM SPECJALNEJ PODSTREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

Oferta inwestycyjna - pobierz

 

 

 

 

Latoszyn-Łazienki Uzdrowisko

Oferta inwestycyjna - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Hotel - Pustków Osiedle

Oferta inwestycyjna - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej w Pustkowie-Osiedlu

Oferta inwestycyjna - pobierz

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej-Kochanówka

Oferta inwestycyjna - pobierz 

 

 

DZIERŻAWA LUB SPRZEDAŻ STOKU NARCIARSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI STOBIERNA

Oferta inwestycyjna - pobierz

 

 

 

Pilotażowy Program „SAMORZĄDOWA POLSKA”

Oferta inwestycyjna - pobierz

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by