facebook

O gminie


Gmina Dębica

to jeden z najpiękniejszych zakątków południowo – wschodniej Polski, obejmujący obszar 137,62 km2. Zamieszkuje ją ok. 25 tysięcy osób. Położenie Gminy sprawia, że jej krajobraz jest bardzo zróżnicowany. Na północy, w jej obszar wchodzi Rynna Podkarpacka i Dolina Wisłoki natomiast na południu występuje fragment Pogórza Strzyżowskiego. Obie jednostki wykazują odmienna budowę geologiczną. Duża różnica odporności ich skał uwarunkowała powstanie dużego kontrastu rzeźby tych terenów. Takie położenie stwarza dobre warunki do rozwoju turystyki, sprzyja dynamicznemu rozwojowi infrastruktury przemysłowej i współpracy międzynarodowej. 19 sołectw wchodzących w skład Gminy Dębica i ich różnorodne krajobrazy zachwycą nawet najbardziej wymagające oko.

Atutem Gminy Dębica jest bliskość międzynarodowych terminali lotniczych, do których istnieje bezpośredni dojazd autostradą A4. W odległości 130 km znajduje się międzynarodowe lotnisko Kraków Balice, a jedynie 54 km dzieli Gminę z terminalem lotniczym Rzeszow – Jasionka.

 


W skład Gminy wchodzi 19 sołectw:

Braciejowa, Głobikowa, Gumniska, Latoszyn, Podgrodzie, Stasiówka, Zawada, Stobierna, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Brzeźnica Wola, Pustków Wieś , Pustków Krownice, Pustków Osiedle, Paszczyna, Kochanówka.


Najważniejsze Nagrody Gminy Dębica:

Gmina Fair Play 2005, Gmina Przyjazna Środowisku 2004 ,2005, Bezpieczna Gmina 2004, Najbardziej Gospodarna Gmina 2003, Nasza Gmina w Europie 2003, NFOŚiGW - 2- krotna nagroda za działania w zakresie gospodarki odpadami, Lider Gospodarki 10 na 160 miejsc w rankingu Aktywna Gmina Podkarpacia 2013, Gmina Przyjazna Organizacjom Pozarządowym, nominacja do nagrody prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”, kilkukrotnie tytuł „Lider Samorządności”, 6 miejsce wśród 1566 Gmin z Całej Polski wg rankingu „Rzeczpospolitej”

Wszystkie nagrody: http://www.ugdebica.pl/nagrody-i-wyroznienia


Inwestycje

Dzięki dużej aktywności samorządu gminy, wójta i mieszkańców zrealizowano wiele inwestycji. Mieszkańcy całej gminy mają dostęp do sieci gazowej i telefonicznej, 91% gospodarstw jest skanalizowanych, zaś 94% posiada sieć wodociągową.

Priorytetami Gminy są ekologia i oświata. Działając w tym kierunku, Gmina Dębica rozbudowała Zakład Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie o nowoczesną sortownię oraz budynek biurowo-administracyjny. W miesiącu wrześniu 2013 roku został oddany do użytkowania nowoczesny kompleks basenowy w Pustkowie – Osiedlu, z którego obecnie korzystają mieszkańcy Gminy Dębica i ościennych gmin. Gmina Dębica posiada tereny włączone w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014r. ( Dziennik Ustaw poz.390). Ogólna powierzchnia terenu pod inwestycje wynosi 18,64 ha.

Na najbliższe lata Gmina Dębica zaplanowała dalsze inwestycje o znaczeniu strategicznym, m.in.: reaktywowanie ośrodka przyrodoleczniczego w miejscowości Latoszyn i wykorzystanie występujących tu wód zdrojowych (teren sołectwLatoszyn i Podgrodzie zostały objęte statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku i są przeznaczone pod budowę Zakładu Przyrodo-Leczniczego w Latoszynie), inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego oraz uruchomienie terenów przemysłowych. Dzięki dobrej współpracy samorządu z Firmą Kronospan - 8 ha terenu zostało objęte specjalną strefą ekonomiczną. Kolejne tereny, ponad 1,35 ha w Pustkowie należące do istniejącego przedsiębiorstwa LERG SA oraz 48,96 ha w Zawadzie zostaną objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro Park Mielec. Ponadto ok. 2,86 ha Gmina przeznacza na budowę Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Paszczyna – Kochanówka.

Samorząd przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować na terenie Gminy Dębica oferuje nie tylko przygotowane, uzbrojone tereny, ale także pomoc w zakresie administracyjnym, uruchomienie szybkiej ścieżki inwestycyjnej oraz łagodną politykę podatkową.

Położenie, bogata infrastruktura komunikacyjna i duży potencjał ludzki sprawiają, że na terenie Gminy Dębica swoją działalność gospodarczą prowadzi ponad 3100 podmiotów gospodarczych, m.in. FFiL Śnieżka, JaboMarmi czy Olimp Laboratories.


Oświata, Kultura i Sport

Gmina Dębica posiada bogate zaplecze edukacyjne. Dzieci i młodzież mają do wyboru 4 niepubliczne przedszkola oraz 13 Zespołów Szkół wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Na terenie Gminy od lat realizowany jest program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, w ramach którego wybudowano 13 sal gimnastycznych, 4 boiska Orlik 2012, 6 boisk o nawierzchni sztucznej, bieżnia lekkoatletyczna oraz boisko lekkoatletyczne o nawierzchni sztucznej. Ponadto Gmina oferuje nowoczesny kompleks basenów oraz stok narciarski, a kalendarz imprez sportowych oraz kulturalnych, tj. Spływ Kajakowy rzeką Wisłoka, Spartakiada Lekkoatletyczna Dzieci i Młodzieży, Podkarpackie Mistrzostwa Płukania Złota i wiele innych zapewniają dobrą zabawę mieszkańcom, jak i turystom.


Rozwój

Położenie, dogodne rozwiązania komunikacyjne, bogata infrastruktura techniczna, duży potencjał ludzki i przemysłowy, rozwiązany problem gospodarki odpadami, stwarzają ogromne szanse na dalszy rozwój przemysłu, turystyki a także rolnictwa ekologicznego. Nowoczesność, wyobraźnia, rozmach to domeny Gminy Dębica. Władze samorządowe i mieszkańcy zapraszają. Tu warto inwestować, mieszkać i odpoczywać.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by