facebook

Aktualności

19-07-2017

Zarządzenie Nr 41/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
18-07-2017

Zarządzenie Nr 40/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego.
24-03-2017

Zarządzenie Nr 19/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 marca 2017r.

w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert i zlecenia realizacji zadań określonych w Zarządzeniu nr 6/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 luty 2017...
01-03-2017

Zarządzenie Nr 7/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
01-03-2017

Zarządzenie Nr 6/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego...
10-02-2017

Zarządzenie Nr 5/SPP/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 10 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
10-02-2017

Zarządzenie Nr 4/SPP/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 10 lutego 2017r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego.
10-02-2017

Zarządzenie Nr 3/SPP/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 10 lutego 2017r.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Gminy Dębica w drodze otwartych konkursów ofert.
Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by