facebook

Aktualności

06-09-2017

Zarządzenie Nr 63/SPP/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 1 września 2017r.

w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
17-08-2017

Zarządzenie Nr 45/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 sierpnia 2017r.

w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert i zlecenia realizacji zadań określonych w Zarządzeniu nr 40/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 lipca 2017 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych.
17-08-2017

Zarządzenie Nr 44/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 9 sierpnia 2017r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
19-07-2017

Zarządzenie Nr 41/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
18-07-2017

Zarządzenie Nr 40/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego.
24-03-2017

Zarządzenie Nr 19/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 marca 2017r.

w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert i zlecenia realizacji zadań określonych w Zarządzeniu nr 6/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 luty 2017...
06-03-2017

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016

Rada Gminy Dębica dnia 20 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/123/2015 przyjęła „Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01-03-2017

Zarządzenie Nr 7/OrASO/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by