facebook

Podstawowe informacje

Organizacje pozarządowe – podstawowe informacje
 

 

Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie
Portal organizacji pozarządowych
Wykaz organizacji
Uchwała Nr XXXVIII/582/10
Rady Gminy Dębica
z dnia 10 listopada 2010r.
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 
 
 
 
Zarządzenie 86/SPP/2013 Wójta Gminy Dębica z dnia 7 listopada 2013r.
 
w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.
 
 
 
 
 
Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
 
 
 

Zarządzenie 66/SPP/2014 Wójta Gminy Dębica z dnia 9 października 2014r.

w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.

 
 

Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi
 

Zarządzenie 54/SPP/2015 Wójta Gminy Dębica z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
Zarządzenie 54/SPP/2015 Wójta Gminy Dębica z dnia 26 października 2015 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
 
Zarządzenie 54/SPP/2015 Wójta Gminy Dębica z dnia 26 października 2015 r.
Zarządzenie 54/SPP/2015 Wójta Gminy Dębica z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
„UCHWAŁA Nr XIII/123/2015 RADY GMINY DĘBICA z dnia 20 listopada 2015 roku”
 

 

UCHWAŁA Nr XIII/123/2015 RADY GMINY DĘBICA z dnia 20 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr XIII/123/2015 RADY GMINY DĘBICA z dnia 20 listopada 2015 rokuw sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Gminy Dębica w drodze otwartych konkursów ofert Zarządzenie nr 3/SPP/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 10 lutego 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016
Zarządzenie Nr 61/SPP/16 Wójta Gminy Dębica z dnia 13 września 2016r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.

Zarządzenie Nr 61/SPP/16 Wójta Gminy Dębica z dnia 13 września 2016r.

Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

 

Uchwała nr XXV/264/2016 Rady Gminy Dębica

Zarządzenie Nr 63/SPP/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 1 września 2017r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Zarządzenie Nr 63/SPP/2017 Wójta Gminy Dębica z dnia 1 września 2017r.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by