facebook

Wolontariat dzieci i młodzieży Gminy Dębica

Współpraca wolontarystyczna

 

Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica

Koordynator – Agata Wiater Radna Gminy Dębica

Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa

Nagawczyna 109e

39-200 Dębica

Tel.509799559

e-mail: agatawiater1@onet.pl

 

Cele i zadania Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica

1.    Zwiększanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży,  umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy

2.    Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej

3.    Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych

4.    Kształtowanie postaw prospołecznych

5.    Rozwijanie empatii, zrozumienia

6.    Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

7.    Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności

8.    Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

9.     Wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży

10.Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

 

lp

Współpraca wolontarystyczna

Dane placówki, stowarzyszenia

Osoba do kontaktu, dane kontaktowe

Zakres współpracy

1

Dom Dziecka „Hanka”

Gawrzyłowska 33

 39-200 Dębica

Małgorzata Grabowska

Tel.14 682 75 77

 

Wolontariat na rzecz podopiecznych placówki

2

Stowarzyszenia rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych „Radość”

Świętej Jadwigi 1

 39-200 Dębica

Monika Feherpataky

Tel.14 681 16 14

 

Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych

3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Batorego 13

39-200 Dębica

Piotr Mączka

Tel. 14 6803333

 

Wolontariat na rzecz rodzin objętych pomocą przez GOPS w Dębicy

4

Przytulisko dla psów „Azorkowo” w Zawadzie

Zawada

Karolina Marć

Tel. 536537679

Wolontariat na rzecz bezdomnych zwierząt

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Akademicka 12

 39-200 Dębica

 

 

Marzena Socha

Tel.14 681 35 90

Wolontariat na rzecz seniorów przebywających w Domu Seniora

Wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic środowiskowych na terenie miasta Dębica

6 Fundacja „Po pierwsze człowiek”

Ul.Woronicza 3b

31-409 Kraków

Tel.503 504 987 Wolontariat na rzecz osób bezdomnych
7 Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu 

Ul.Sienkiewicza 211

39 – 400 Tarnobrzeg

Tel.15 822 29 43 Wolontariat na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży przebywających w DPS
8 Stowarzyszenie „Nowy Dom”

Nagawczyna 177

39-200 Dębica

Tel.509 181 369 Wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych

Szkolenia dla wolontariuszy zrealizowane w ramach projektu "Rok 2017, rokiem wolontarystycznej działalności dzieci i młodzieży Gminy Dębica".

Młodzi wolontariusze w dniach 8 i 9 czerwiec br pracowali z Panem Michałem Braunem nad istotąwolontariatu i możliwościami rozbudzenia tej formy aktywności wśród uczniów szkółGminy Dębica.

12 czerwca w CKiB w Pustkowie Osiedlu w ramach projektu "Rok 2017, rokiem wolontarystycznej działalności dzieci i młodzieży Gminy Dębica" odbyła sięKonferencja promująca działania aktywizujące dzieci i młodzieżdo aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez działalnośćwolontarystyczną.

Pod czas konferencji  odznaczeni zostali wolontariusze ze szkół Gminy Dębica, którzy otrzymali tytuł „Wolontariusz roku”. Odznaczenia dokonali Pan Piotr Żybura Przewodniczący Rady Gminy Dębica, Pani Katarzyna Rokosz Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatu Dębica oraz Agata Wiater Radna Gminy Dębica koordynatorka projektu.

Tytuł „Wolontariusza roku” oraz nagrodę w postaci wycieczki do Parku Linowego do Ośrodka Grand Chotowa otrzymali np. uczniowie: Faustyna Wróbel, Zuzanna Gawlik, Natalia Bełtek, Klaudia Parat, Julia Wyszyńska, Klaudia Wąsik, Małgorzata Czaja, Krystyna Klabacha, Kinga Kędzior, Oliwia Sidor, Aleksandra Miazga, Paulina Sąsiadek, Klaudia Cielak, Kinga Gawryś, Klub Wolontariatu ZS w Pustyni, Szkolne Koło Caritas ZS w Pustkowie Os.

Wycieczka do Parku Linowego do Ośrodka Grand Chotowa dla wolontariuszy nagrodzonych tytułem "Wolontariusz roku".

XV Turniej Piłki Nożnej - inaugurujący Letnie Spotkania Integracyjne w Domu Dziecka "Hanka". 

Warsztaty kulinarno - integracyjne wolontariuszy Gminy Dębica z podopiecznymi Domu Dziecka "Hanka".

Wolontariusze Gminy Dębica wzięli udziałw projekcie Kolory wolontariatu - Lubię to!

Wakacyjny wolontariat w Domu pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu prowadzony przez Siostry Służebniczki Starowiejskie.

Wakacyjny wolontariat w przytulisku "Azorkowo" dla psów w Zawadzie.

Wakacyjny wolontariat dla Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu prowadzony przez Siostry Służebniczki Starowiejskie. Zbiórka darów dla podopiecznych DPS: odzieży, artykułów chemicznych i szkolnych.

III edycja Warsztatów Mody i Urody dla kobiet i mężczyzn z niepełnąsprawnością26 kwietnia 2017r. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i PrzyjaciółOsób Niepełnosprawnych "Radość".

10.09.2017r - Wolontariusze Gminy Dębica przyłączyli siędo zbiórki charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębica zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w trakcie Dożynek Gminy Dębica w Głobikowej.

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by