facebook
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
 

 
 
Paszczyna 62b
39-207 Brzeźnica
woj. podkarpackie
tel. 14 6817912
tel./fax 014 6823391
www.pgo.net.pl


 
 
NIP 8722324213
REGON 180402931
KRS 0000324965
Konto: Bank PEKAO S.A. 18 1240 4807 1111 0010 1898 5389
 
 
 
 
 
 
 

Aktem założycielskim z dnia 27.02.2009r. zostało utworzone Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami spółka w organizacji. W dniu 3.03.2009 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczona odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą powstania spółki Zakład został wyłączony z sektora finansów publicznych. Udziałowcem spółki w 70% jest Gmina Dębica, a w 30 % Miasto Dębica, które wstąpiło do spółki 31.03.2009 roku.

 

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Witold Stanoch

 

Główna Księgowa - Prokurent

mgr Edyta Drobot

edytadrobot@pgo.net.pl

 

Istota Działalności Przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.

Obecnie Spółka świadczy usługi w zakresie:

  1. zagospodarowania odpadów,
  2. odbioru odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
  3. kompostowania odpadów organicznych i produkcji nawozu organicznego ROLKOM,
  4. sprzedaży surowców wtórnych,
  5.  zimowego utrzymania dróg (pług, piaskarka),
  6. usługi ciągnikiem,
  7. wynajem autobusu – przewóz osób.

 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego Spółka posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Zachodniego województwa. W skład instalacji RIPOK wchodzi:

  • Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki o wydajności 50 000 Mg/rok
  • Instalacja biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych (hala stabilizacji) o wydajności 25 000 Mg/rok
  • Kompostownia bębnowa z bioreaktorem (Komposter Typ-16) o wydajności 3000 Mg/rok

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych z terenu Gminy Dębica w 2017 roku

Turystyka
Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by