facebook
őroda:2017-09-20 glowna mapa serwisu kontakt

Kontakt

Dane urzędu:

 

Gmina Dębica

 

ul. Stefana Batorego 13

 

39-200 Dębica

 

Telefon: +48 (14) 680-33-10

 

Fax: +48 (14) 680-33-36

 

NIP: 872-221-67-36

 

Regon: 851661056

 

Kod terytorialny: 1803042

 

Numer rachunku bankowego: Pekao SA 55 1240 4764 1111 0000 4866 0402

 

E-mail:  

 

 

 

 

Wójt Gminy Dębica przyjmuje strony w każdy wtorek tygodnia w godz. 9.30 - 12.00

 

Zastępcy Wójta przyjmują strony w każdy wtorek tygodnia w godz. 9.30 - 15.30

 

W przypadkach szczególnych Wójt i Zastępcy Wójta przyjmować będą strony w każdym dniu tygodnia

 

 

 

Nr telefonu REFERAT- Stanowisko Adres e-mail 
14 6803-310
14 6803-336
Sekretariat (Centrala)
Fax
14 6803-311 Wójt - Stanisław Rokosz  
14 6803-312

Z-ca Wójta – Marek Mikrut

 
14 6803-313 Z-ca Wójta - Zdzisław Siwula
14 6803-314

Sekretarz Gminy Dębica - Adrianna Miazga

 
14 6803-343 Skarbnik – Marta Panek  
14 6803-315 Referat Finansowy i Podatków  –  Księgowość  
14 6803-316 Referat Finansowy i Podatków  –  Podatki  
14 6803-317 Referat Finansowy i Podatków  –  Kasa  -
14 6803-318 Referat Finansowy i Podatków –  Księgowość Podatkowa  
14 6803-319 Referat Finansowy i Podatków  –  Płace
14 6803-320 Referat Sportu, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
14 6803-321 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
14 6803-341 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  –  Kierownik  
14 6803-341 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  –  Decyzje Środowiskowe  
14 6803-322  Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów  –  Naczelnik  
14 6803-324  Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów  –  Inwestycje  
14 6803-323  Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów  –  Kanalizacja  
14 6803-342 Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych  
14 6803-325 Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  –  Kierownik  
14 6803-326 Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  
14 6803-327 Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – Mienie Komunalne  
14 6803-328 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki – Kierownik
14 6803-329 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki  –  Zarządzanie kryzysowe  
14 6803-329 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki  –  Informatyk  
14 6803-337 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki  –  Działalność Gospodarcza  
14 6803-330 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki  –  Dowody Osobiste
14 6803-330 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki  –  Ewidencja Ludności
14 6803-332 Przewodniczący Rady Gminy, Obsługa Rady Gminy
14 6803-330 Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
14 6803-339 Radcy Prawni  
14 6803-331 Straż Gminna  
14 6803-333 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
14 6803-333 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierwonik
14 6803-335 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zastępca Kierownika
14 6816-292 Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy

 

Możesz również się z Nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy

Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by