facebook
Poniedziałek:2017-02-20 glowna mapa serwisu kontakt

Kontakt

Dane urzędu:

 

Gmina Dębica

39-200 Dębica

ul. Stefana Batorego 13

Telefon: +48 (14) 680-33-10

Fax: +48 (14) 680-33-36

NIP: 872-221-67-36

Kod terytorialny: 1803042

Numer rachunku bankowego: Pekao SA 55 1240 4764 1111 0000 4866 0402

 

E-mail:

 

 

 

 

Wójt Gminy Dębica przyjmuje strony w każdy wtorek tygodnia w godz. 9.30 - 12.00

 

Zastępcy Wójta przyjmują strony w każdy wtorek tygodnia w godz. 9.30 - 15.30

 

W przypadkach szczególnych Wójt i Zastępcy Wójta przyjmować będą strony w każdym dniu tygodnia.

 

 

 

Lp. Nr telefonu REFERAT- Stanowisko E-mail 
1 14 6803-310
14 6803-336
Sekretariat (Centrala)
Fax
2 14 6803-311 Wójt - Stanisław Rokosz  
3 14 6803-312

Z-ca Wójta – Marek Mikrut

 
4 14 6803-313 Z-ca Wójta - Zdzisław Siwula
5 14 6803-314

Sekretarz Gminy Dębica - Adrianna Miazga

 
6 14 6803-343 Skarbnik – Marta Panek  
7 14 6803-315 Referat Finansowy i Podatków  –  Księgowość  
8 14 6803-316 Referat Finansowy i Podatków  –  Podatki  
9 14 6803-317 Referat Finansowy i Podatków  –  Kasa  -
10 14 6803-318 Referat Finansowy i Podatków – Księgowość podatkowa  
11 14 6803-319 Referat Finansowy i Podatków  –  Płace  -
12 14 6803-320 Referat Sportu, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
13 14 6803-321 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
15 14 6803-341 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Kierownik Referatu  
16 14 6803-341 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Decyzje Środowiskowe  
17 14 6803-322  Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów  –  Naczelnik  
18 14 6803-323  Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów - Inwestycje  
19 14 6803-324  Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów - Kanalizacja  
20 14 6803-342 Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych  
21 14 6803-325 Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  –  Kierownik  
22 14 6803-326 Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  
23 14 6803-327 Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – Mienie Komunalne  
24 14 6803-328 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki – Kierownik  
25 14 6803-329 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki  –  spr. wojsk.o.c  
26 14 6803-329 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki  – Informatyk  
27 14 6803-337 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki - działalność gospodarcza  dzialalnosc_gospodarcza
@ugdebica.pl
28 14 6803-330 Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki – ewidencja ludności  
29 14 6803-332 Przewodniczący Rady Gminy, Obsługa Rady Gminy  
30 14 6803-339 Radcy Prawni  
31 14 6803-331 Straż Gminna  
32 14 6803-333 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
33 14 6803-333 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierwonik
34 14 6803-335 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zastępca Kierownika
35 14 6816-292 Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy

 

Możesz również się z Nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy.

Polityka cookies

www.ugdebica.pl
Gmina Dębica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica
Tel: +48 (14) 680-33-10; Fax: +48 (14) 680-33-36
NIP: 872-221-67-36
e-mail: urzad@ugdebica.pl
Realizacja: ideo
CMS   Edito Powered by